Netshops.dk - Privatlivspolitik...

Privatlivspolitik...
Sidst opdateret d. 26/3-2012, kl. 18:52.
Netshops.dk's Privatlivspolitik gældende for .

Privatlivspolitik gældende for http://netshops.dk af d. 26/3-2012, kl. 18:52 - ...
Netshops.dk forsøger til stadighed, at overholde gængse etiske gældende og moralske forpligtigelser i alle henseender vedrørende menneskers ret til frit på internettet, at kunne færdes uden at skulle belemres med instansers, parters og tredjeparters forsøg på at manipulerer, overvåge, monitorerer folks færden på internettet.
Netshops.dk forsøger i videst mulige omfang, at efterkomme både egne krav og men er tillige i høj grad åben for debat og almene menneskers syn på... at bringe nyhedsrelaterede...

Man vil til hver en tid som bruger af Netshops.dk's services kunne gå ind på denne side og samlet læse sig til samtlige gældende forhold omkring...

Cookies...
Der benyttes internt på Netshops.dk for tiden ingen cookies iværksat fra Netshops.dk side. Der vil evt. i fremtiden blive behov af hensyn til funktionalitet m.v., at implementerer cookies funktionalitet.

Netshops.dk - All rights reserved. Copyright JR Corp.
Publiceret første gang og på internettet siden d. 14/1-2013, kl. 1:.
Denne side er oprettet d. 26/3-2012, kl. 18:44.
Sidst opdateret d. 14/1-2013, kl. 14:31.JR Corp.